شما مدیران دفاتر پیشخوان دولت می توانید در صورت درخواست جهت پشتیبانی درطرح همراه هوشمند با پر کردن این فرم در خواست نمایید تا موقعیت مکانی شما در همراه هوشمند ثبت شده و از خدمات پشتیبانان این طرح بهره مند شوید.

ثبت دفتر