عناوین مهم خبری

اخبار جدید

رویداد های مهم ماه اخیر

۴ آذر ۱۴۰۲
۱۵ آبان ۱۴۰۲
۱۵ آبان ۱۴۰۲
۱۵ آبان ۱۴۰۲
۱۵ آبان ۱۴۰۲
۱۵ آبان ۱۴۰۲
۱۵ آبان ۱۴۰۲
۱۵ آبان ۱۴۰۲
۱۵ آبان ۱۴۰۲
۱۵ آبان ۱۴۰۲
۱۵ آبان ۱۴۰۲
۱۵ آبان ۱۴۰۲

آغاز رسمی همکاری مشترک شبکه دفاتر پیشخوان دولت و شبکه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

با ابلاغ ریاست محترم کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ✅ آغاز رسمی همکاری مشترک شبکه دفاتر پیشخوان دولت و شبکه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را به کلیه همکاران تبریک عرض

ابلاغیه سازمان تنظیم در خصوص خدمات تسهیلات تکلیفی بانک ملت

ابلاغیه سازمان تنظیم در خصوص خدمات تسهیلات تکلیفی بانک ملت
در شبکه دفاتر پیشخوان دولت ( آی تی ساز )